Sekolah Pilihan Terbaik

PROFIL LEMBAGA TKIT YAA BUNAYYA 01 Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata sholawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan atas Baginda Rosulullah SAW, para sahabat serta para penerus Islam dimanapun berada. Kehadiran buah hati ditengah-tengah keluarga merupakan anugerah paling besar bagi orangtua. Namun disamping kebahagiaan, anak merupakan amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua yang… Lanjutkan membaca Sekolah Pilihan Terbaik

Diterbitkan
Dikategorikan dalam Terbaru

AHLAN WA SAHLAN

Di bulan Ramadhan yang penuh kemuliaan, mari perbanyak kebaikan, agar kesalehan terus meningkat baik kesalehan sebagai seorang hamba maupun kesalehan sosial. Saling mengingatkan dalam kebaikan adalah keniscayaan, sebab manusia “Makanul khot’i wa nisyan” tempat salah dan lupa.

Diterbitkan
Dikategorikan dalam Terbaru